Firma

Apteka GEMINI

Ogłoszenie

Starszy Kierownik Projektów

Stanowisko

Starszy Kierownik Projektów

Miasto/województwo

Gdańsk

Publikacja

2020-04-02

Starszy Kierownik Projektów

pomorskie (Gdańsk)

 

Jako Starszy Kierownik Projektu będziesz odpowiedzialny za powstanie nowoczesnego magazynu na potrzeby największej apteki internetowej w Polsce. Będziesz zarządzał zespołem złożonym ze specjalistów z branży budowlanej, logistycznej, automatyki oraz IT. Do twoich obowiązków będzie też należała koordynacja firm zewnętrznych biorących udział w projekcie.

 
 

Kluczowe zadania i obowiązki:

 

 •  Całościowa koordynacja prac związanych z powstaniem i uruchomieniem nowego magazynu
 •  Zarządzanie harmonogramem, budżetem oraz zespołem projektowym
 •  Zarządzanie relacją z dostawcami (kontrakty, kontrola realizacji prac)
 •  Zarządzanie ryzykami projektowymi oraz tworzenie mitygantów
 •  Raportowanie postępu prac do zarządu
 • Usprawnianie procesów i narzędzi projektowych w organizacji
 

 

Wymagane kwalifikacje:

 

 • Bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami z branży logistycznej i budowlanej (min. 8lat)
 • Praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne (współpraca z różnymi interesariuszami, firmami zewnętrznymi, specjalistami z różnych branż)
 • Umiejętność pracy w warunkach presji czasu oraz zorientowanie na konkretne cele i rezultaty
 • Bardzo dobra umiejętność analitycznego myślenia oraz organizacji pracy (własnej i zespołu)
 • Znajomość języka angielskiego (komunikatywna)

 
Zapewniamy: